top of page
Etsi
 • Writer's pictureZara Kukkamaa

Aloittelijan opas: Kiinalaisen innovaatiorahoituksen saaminen

- Jiangsu maakunnan ”kaksoisinnovointisuunnitelman” tapaustutkimus


Kirjoittanut Qizai Wang ja Zara Kukkamaa


Chinese and international scientists working on an innovative project

Tiesitkö että kansainvälisillä tiimeillä on mahdollisuus päästä käsiksi suureen valikoimaan Kiinan julkisia tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä innovaation apurahoituksia?


Tämä tarkoittaa, että sinun innovatiivinen liikeideasi tai kehitysprojektisi voi potentiaalisesti saada tarvitsemansa rahoituksen koronaviruksen kotimaassasi aiheuttamista haasteista huolimatta.


Viime vuosikymmenten aikana lukuisia innovaation rahoitusohjelmia on käynnistetty ympäri Kiinaa tukeakseen innovaation ja yrittäjyyden kehittymistä, ja houkutellakseen huippukykyjä sekä maan ulko- että sisäpuolella.


Tieto rahoituksesta on kuitenkin enimmäkseen julkistettu kiinan kielellä, joka tekee niistä tuntemattomia tai saavuttamattomia suurimmalle osalle kansainvälisiä yrittäjiä ja asiantuntijoita.


Auttaakseen kansainvälisiä yhtiöitä ja tutkimustiimejä ymmärtämään paremmin hallituksen ilmaisia apuraha mahdollisuuksia ja käytäntöjä, meidän kiinalaiset konsulttimme ovat lähemmin tutkineet muutamia luotettavia lähteitä ja jakavat löydettyä tietoaan tässä blogissa.


1. Miksi valita kiinalainen apuraha innovaatioihin?


Kiina on muutakin kuin vain suuri markkina-alue. Siitä on nopeasti kasvamassa suuri tekijä ja maailmanlaajuinen yhteistyökumppani innovaation kehityksessä, sekä maan rajojen sisä- ja ulkopuolella. Uudistuneen kansallisen rahoitussuunnitelman apua käyttämällä voit saada useita merkittäviä etuja:

 • Helpompi yhteys liikekehityksen suotuisiin kannustimiin ja tukikäytäntöihin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

 • Muu kuin oman pääoman tuki, jolla varmistetaan täysi hallintasi yrityksestäsi.

 • Useita eri tyyppisiä ja tasoisia tutkimus- sekä käynnistysrahoituksia joista valita.

 • Luotettava tulonlähde, sillä apurahan aloituksesta ja hallinnoinnista vastaavat julkiset organisaatiot.

 • Vähemmän kilpailullinen matalan kansainvälisen tunnistuksen vuoksi. Alapuolella näkyvässä kaaviossa näkyy miten vuonna 2018 keskimäärin alle 5% Jiangsun provinssin apurahahakemuksista tulivat kansainvälisiltä hakijoilta.

Jiangsu Province's innovation funding and the applicant categories


2. Minkälainen rahoitus tulisi valita?


Suuri valikoima erilaisia julkisia avustuksista saattaa olla hämmentävä. Millainen apuraha olisi sinulle juuri paras? Tässä osiossa tarkastelemme eri hallintotasoja, rahoitustyyppejä, ja kohdennettuja toimialoja.

2.1 Hallintotasot

Kiinan valtionavustushallinnot ovat perustaneet laajan valikoiman kannustimia ja rahoitusvälineitä innovatiivisten hankkeiden ja yritysten kasvun tukemiseksi:

 • Kansallinen taso: tämä yhtenäinen hallintorakenne valvoo kaikkea kansallisen tason rahoituksia. Tiede- ja teknologiaministeriö (MOST) koordinoi apurahojen prioriteetteja, strategioita, ohjeistuksia ja budjetointia estääkseen päällekkäisyyksiä ministeriöiden välillä. Teknisen, teollisen ja finanssialan asiantuntijakomiteat antavat myös säännöllisesti strategista neuvontaa jokaiselle rahoitussuunnitelmalle.

 • Paikallinen taso: provinssien ja piirien hallintoelimet tarjoavat runsaasti tukia ja palkkioita pitkin Kiinaa. Paikallisen tason avustukset yleensä replikoivat kansallisen tason rakennetta. Paikallistason avustusten avoimuus ja kansainvälinen osallistuminen voivat kuitenkin vaihdella merkittävästi.

 • Kansainvälisen yhteistyön yhteisrahoitus: hyvä esimerkki tästä on EU:n ja Kiinan yhteisrahoitusmekanismi (CFM). Sen ovat käynnistäneet yhdessä Euroopan unioni ja Kiinan hallitus. Tavoitteenaan tukea yhteisiä tutkimus- ja innovaatiohankkeita eurooppalaisten ja kiinalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä yhteisen edun mukaisilla strategisilla alueilla.

2.2 Rahoitustyypit

Yrityksille, tutkimuslaitoksille, aloitteleville / pk-yrityksille, tutkijoille ja yliopistoille suunnitellut innovaatioapurahat jaetaan yleensä seuraaviin päätyyppeihin:

 • Kansallinen luonnontieteiden rahasto (Kiinan suurin luonnontieteiden perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen rahasto)

 • Kansalliset tiede- ja teknologiaprojektit (kohdistuvat strategisiin tuotteisiin, tekniikoihin ja suunnittelutehtäviin)

 • Kansallinen keskeinen tutkimus- ja kehitysohjelma (sosiaalihuoltoa edistävien hankkeiden tukeminen)

 • Teknologian innovaatioiden ohjausrahasto (tieteellisen teknologian tulosten siirron, pääoman hyödyntämisen ja kaupallistamisen edistämiseksi)

 • Bases and Talents -ohjelma (tieteellisen tutkimuksen tukeminen kansainvälisellä kilpailukyvyllä ja huippuluokan innovatiivisten kykyjen ja ryhmien edistäminen)

On olemassa myös apurahoja tukemaan kaupallistumista, teknologian siirtoa, soveltavaa tutkimusta, lainoja, innovaatioseteleitä ja kansainvälistä yhteistyötä.

2.3 Kohdennetut teollisuudenalat

Tiede ja tekniikat edistävät taloudellista kehitystä, ja Kiinan hallitus pyrkii asettamaan etusijalle tulevat teollisuudenalat. Tämän seurauksena, jos yrityksesi toimii seuraavilla kohdealoilla, on suurempi mahdollisuus päästä mukaan: ympäristö ja ilmastonmuutos, energia ja resurssit, turvallisuus, rakentaminen ja arkkitehtuuri, lääketiede ja terveys, biotekniikka, lääke, autoteollisuus ja uuden energian ajoneuvot, tieto- ja viestintätekniikka, uudet materiaalit, kuljetus ja infrastruktuuri, maatalous ja ruoka, tekoäly, tiede ja teknologiapalvelut.

3. Tapaustutkimus: Jiangsu provinssin ”kaksoisinnovointisuunnitelma”

3.1 Maakunnan yleiskatsus

Jiangsun maakunta, jolla on 954 kilometriä rantaviivaa ja sijaitsee lähellä Shanghain aluetta, on yksi taloudellisesti kehittyneimmistä alueista Kiinassa. Joitakin maakunnan tunnettuja kaupunkeja ovat Nanjing, Suzhou, Wuxi, Changzhou, Kunshan ja Nantong. Koska se on erittäin teollistunut ja kehittynyt, se isännöi lukuisia talousvyöhykkeitä eri aloille ja nauttii valtavista suorista ulkomaisista sijoituksista, kansainvälisistä kaupoista ja teknologisista inoovaatioista.3.2 Mikä ”kaksoisinnovointisuunnitelma” on?

Kaksoisinnovointisuunnitelma on ohjelma, jolla houkutellaan erityisesti korkean tason innovaatio- ja yrittäjyyskykyjä ulkomaille julkisella rahoituksella. Perustusvuodestaan 2007 lähtien, suunnitelma on tukenut vuosittain satoja tärkeimpiä kotimaisia ja ulkomaisia tutkijoita ja yrittäjiä.

Nämä rahoituksen saaneet tiimit ja kyvyt siirtyisivät Jiangsun maakuntaan lisätutkimuksiin ja yhteistyöhön paikallisten avaintoimialojen kanssa. Kuinka kauan heidän odotetaan pysyvän? Tämä voi riippua edunsaajaryhmästä (selitetään tarkemmin jäljempänä), johon rahoitus kuuluu. Yleisesti ottaen se voi olla vähintään yksi kuukausi vuodessa.

3.3 Kuka voi hakea?

Suunnitelmalla on kolme edunsaajaryhmää:

 • Kaksinkertainen innovaatiokyky: henkilöt, jotka saavat henkilökohtaisia avustuksia startup-yritysten, yritysten, yliopistojen tai tutkimuslaitosten innovaatioprojekteihin.

 • Kaksinkertainen innovaatiotiimi: T & K-varoja saavat tiimit tukemaan uusien tekniikoiden tai innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä. Avustuksen saajaryhmän on koostuttava yhdestä johtavasta lahjakkuudesta ja vähintään kahdesta pääjäsenestä.

 • Kaksinkertainen innovaatiotutkinto Ph.D.: hankkeen taloudellisen tuen saaminen innovaatiokehityksen toteuttamiseksi yrityksissä, tohtorintutkinto-instituuteissa, läänin sairaaloissa tai maailmankuuluissa yliopistoissa.


Huomaa, että suorien hakijoiden kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat luokittain, mutta yleisesti se vaatii akateemista taustaa (maisteri tai tohtori) ja ikärajaa (alle 65 vuotta).

3.4 Mitä hyötyä tästä rahoitusmahdollisuudesta on?

Jos sinut tai tiimisi valitaan ja sinulle myönnetään rahoitus, saat joukon käytäntöihin liittyviä kannustimia ja tukia, mukaan lukien:

 • Taloudellista tukea jopa 8 miljoonaa RMB

 • Tukipalveluja hallinnollisten menettelyjen, kuten viisumin, asumisen ja lasten koulunkäynnin kanssa.

3.5 Missä ja milloin voit hakea?

Hakemukset julkaistaan vuosittain (yleensä huhtikuussa). Tänä vuonna voit hakea 1.4.-30.5. Verkkohakemukset jätetään Jiangsun maakunnan korkean tason kykyjen hakemushallintajärjestelmällä (Jiangsu Provincial High-level Talent Application Management Platform).


4. Mitä on otettava huomioon avustushakemusta tehdessä?

Jokaisella Kiinan julkisella rahoituksella on omat ominaisuutensa, vaatimuksensa ja etunsa. Siksi on järkevää arvioida ja tunnistaa sopivin vaihtoehto riippuen osallistumisestasi Kiinan innovaatioekosysteemiin. Mitä muuta on pidettävä mielessä, kun valmistelet hakemustasi?

 • Korosta, kuinka keksintösi voi vaikuttaa Kiinan innovaatioekosysteemiin. Innovaatiorahoituksen strategisena tavoitteena on tukea Kiinan innovaatio- ja talouskasvua, hankkeita ja asiantuntijoita, varmistamalla, että niillä on paremmat mahdollisuudet saada varoja. Tästä johtuen tiimiäsi kehotetaan ymmärtämään paikallisia ja kansallisia kehitystarpeita kattavasti ja tuomaan esille oman työpanoksesi.

 • Ole kärsivällinen ja sinnikäs. Kiinan varojen hakeminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii aikaa, energiaa ja resursseja. Kiinan kieli ja kulttuuri voivat myös olla iso hankaloittava tekijä monille kansainvälisille tutkijoille ja yrittäjille. Tämä ei kuitenkaan tule estämään rahoituksen saantia tai menestystänne Kiinan markkinoilla.

 • Käytä hyödyksesi syntyperäistä kiinalaista tietotaitoa. Pysyminen ajan tasalla uusimmista rahoitusmahdollisuuksista ja säännöksistä voi olla vaativaa etenkin kansainvälisille asiantuntijoille, jotka eivät tunne Kiinan julkista järjestelmää. Laadukkaan kiinalaisen henkilöstön tai ulkoisen avun hyödyntäminen prosessissa voi olla hyvin palkitsevaa.

Loppuajatukset:

Kiinan julkinen innovaatiorahoitus voi olla suotuisa valinta yrityksellesi, varsinkin jos Kiina tulee olemaan yksi kohdemarkkinoistasi pitkällä aikavälillä. Kiinasta löytyy kuitenkin myös paljon muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten riskipääomat, bisnesenkelit, julkiset ja yksityiset kiihdytysohjelmat, yrityslainat jne.


Tämän blogin on tarkoitus antaa sinulle alustava käsitys, varsinkin jos liikut korkean teknologian aihealueella. Jokaisen yksittäisen rahoituksen käytännöt voivat vaihdella huomattavasti. Tämä artikkeli tarjoaa vain rahoitustietoja, eikä sitä tule pitää oikeudellisena neuvona. Jos olet päättänyt siirtyä eteenpäin tähän suuntaan, sinun kannattaa viitata virallisiin ilmoituslähteisiin. Voit tietysti ottaa rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset asiantuntija-apuamme matkan varrella.Useful links: 

Hohot Consulting facilitates business collaborations between Europe and China. With a professional team and an extensive partner network across various industries, Hohot Consulting offers outstanding consulting services including apply for Chinese non-equity innovation funding to ensure your success in the Chinese market. Learn more here.

30 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Hohot Uutiskirje

Business-maailman ajankohtaiset asiat ja tapahtumat, koulutusmateriaalit sekä Hohot Consulting Oy:n uutiset tukemaan yrityksesi menestymistä Kiinassa.

Kiitokset tilauksestasi!

Panostamme yksityisyytesi suojaamiseen. Hohot Consulting Oy noudattaa tarkasti Euroopan Unionin GDPR-asetusta. Käytämme yhteystietojasi vain asianmukaisen sisällön toimittamiseksi, emmekä koskaan jaa yhteystietojasi ulkopuolisten tahojen kanssa. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

bottom of page