top of page
Etsi
  • Writer's pictureZara Kukkamaa

Aloittelijan opas: Suomi-Kiina-innovaatioyhteistyörahoituksen hakeminen

Päivitetty: 23. syysk. 2022

Kiinan ja Suomen välinen innovaatioyhteistyö - tapaustutkimus


Kirjoittaneet Yijuan Wei & Zara Kukkamaa


Hankkeessa ja yhteistyössä onnistuminen


Tarvitsetko julkista rahoitustukea edistääksesi tutkimus- ja kehitystyöhankettasi Kiinassa? Tavoitteletko avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia ja asiantuntijaopastusta päästäksesi Kiinan markkinoille? Parhaan ratkaisun tähän tarjoavat Suomi-Kiina-innovaatioyhteistyörahoitushaut.


Suomi-Kiina-innovaatioyhteistyörahoitushaut (Finland-China Joint Innovation Calls) tarjoavat suomalaisille yrityksille pääomatukea sekä opastusta markkinoille pääsyn helpottamiseksi. Innovaatiorahoituksen tarkoituksena on edistää Kiinan ja Suomen välistä innovaatioyhteistyötä. Rahoitus on Business Finlandin sekä Kiinan kansallis- ja maakuntatason julkisten hallintoelinten alkuun panema ja tukema (ts. Kiinan tiede- ja teknologiaministeriö, tieteen ja teknologian hallinto-osastot Jiangsussa, Zhejiangissa ja Shanghaissa).


Tässä blogissa meidän Kiina-asiantuntijamme selvittävät, minkälaisia mahdollisuuksia Kiina-Suomi-innovaatioyhteistyörahoitushaut voivat tuoda yrityksellenne. Mitkä ovat yhteistyörahoituksen puitteet ja vaatimukset sekä kuinka hakea yhteistyörahoitusta.1. Miksi kannattaa valita innovaatioyhteistyörahoitus?


Innovaatioyhteistyö Suomen ja Kiinan välillä on kasvanut huimasti viime vuosikymmenten aikana. Erityisesti sellaisilla toimia-aloilla kuten puhdas energia, merenkulun logistiikka, terveys, talviurheilu ja digitalisaatio. Kiinan hallinto tukee vahvasti innovaatioyhteistyötä kansallisella ja maakunnalisella tasolla. Seuraavaksi kerromme kolme syytä, miksi kannattaa harkita Kiina-Suomen välistä yhteistyörahoituksen hakemista:


1.1 Riittävä taloudellinen tuki ja runsaammat mahdollisuudet suomalaisille yrityksille


Molempien maiden innovaatioprojektiin osallistuvien on mahdollista saada rahoitusta sekä Business Finlandilta että Kiinan valtiolta.


Kaikkien Suomi-Kiina-innovaatioyhteistyörahoitusta hakevien suomalaisten osallistujien osalta sovelletaan tavanomaisia Business Finlandin rahoitusperiaatteita. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että Business Finlandin tarjoama rahoitustuki ei ole kiinteästi määräytyvä vaan on riippuvainen hakukelpoisten hakemusten määrästä. Rahoituksen määrärahat kattavat maksimissaan 50 prosenttia hankkeen kuluista tai 50-70 prosenttia pk- ja keskisuurten yritysten lainoista. Sekä suurten yritysten osalta 40 prosenttia kuluista tai 50 prosenttia lainoista riippuen projektin tyypistä. Rahoituksen enimmäisprosenttiosuus hankkeen menoista tutkimusjärjestöille on 70 prosenttia.


Selvittääksesi, paljonko rahoitusta sinun on todennäköistä saada, kannattaa tarkistaa mihin kokoluokkaan yrityksesi kuuluu Business Finlandin yrityskokomääritelmien mukaisesti:

  • Pk-yritykset: Yritykset, joissa on alle 250 työntekijää ja, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

  • Keskisuuret (Midcap-)yritykset: Yritykset, joiden liikevaihto viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella on enintään 300 miljoonaa euroa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tässä tarkastellaan liikevaihtoa konsernin tasolla. Pääomasijoittajien omistusosuuksia ja muita omistuksia ei oteta huomioon, kun arvioidaan liikevaihdon 300 miljoonan euron rajan ylittymistä konsernin tasolla.

  • Suuret yritykset: Yritykset, joissa on yli 250 työntekijää ja liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa tai joissa taseen loppusumma on yli 43 miljoonaa euroa.


1.2 Lisääntynyt näkyvyys monenlaisille potentiaalisille kumppanuusyrityksille ja -järjestöille


Oli lopputulos mikä hyvänsä, sinulle avautuu todennäköisesti mahdollisuus esitellä liiketoimintaasi kohderyhmillesi etsiessäsi sopivaa yhteistyökumppania. Tämä luonnollisesti luo näkyvyyttä yrityksellesi.


Esimerkiksi osallistumalla Business Finlandin ja Kiinan paikallisten hallintoelinten järjestämiin matchmaking-tapahtumiin, sinulle tarjoutuu loistava mahdollisuus tuoda esille ja mainostaa liiketoimintaasi jopa tuhansille ihmisille. Tapahtumaan osallistuvat saattavat olla hallituksen virkamiehiä, eri toimialojen ammattilaisia sekä myös potentiaalisia liikekumppaneita Kiinasta.


Yhtenä esimerkkinä on viimeisin Business Finlandin verkossa järjestämä matchmaking-tilaisuus kesällä 2021, johon osallistui 15 suomalaista ja 18 kiinalaista järjestöä tai yritystä tavoittaen yli 72 000 katsojaa. Tapahtuman suuri osallistujamäärä voi monestakin näkökulmasta parantaa mahdollisuuksiasi entisestään laajentaa liiketoimintaasi Kiinaan.


1.3. Kiinan hallinnon erityishuomioiminen ja panostus turvallisuuteen


Hyväksytyillä innovaatioyhteistyöhankkeilla on ministeriön ”leima” ja Kiinan paikalliset viranomaiset ovat lupautuneet kiinnittämään erityishuomiota ja antamaan tukensa vastaaville tutkimus- ja kehitystyöhankkeille.


Immateriaalioikeuksiin liittyvien ongelmatapausten varalta Kiinan hallitus on julkaissut uuden version kansainvälisestä tiede- ja teknologiayhteistyöprojekteja koskevasta immateriaalioikeussäännöksestä, joka tiukasti noudattaa WIPO:n sopimussääntöjä. Uusi säännös mahdollistaa selkeiden ja tehokkaiden arviointimenetelmien käyttöönoton taatakseen molempien osapuolten immateriaalioikeudellisen turvallisuuden sekä hallinnollisten toimenpiteiden täytäntöönpanon immateriaalioikeudellisten konfliktien syntyessä.


Tämän lisäksi Jiangsun maakunnan hallinto noudattaa täysin tiedepohjaisen tutkintamenettelyn sitoutumista rehellisyyttä koskevaan käytänteeseen hakemusten valintaprosessissa ja valvoo tarkoin toimintaa estääkseen epärehellisen menettelyn kuten plagioinnin, muiden immateriaalioikeusrikkomusten sekä väärennettyjen materiaalien hyödyntämisen yrityksessä pärjätä paremmin hakemuskriteerien täyttymisessä. Epärehelliseen menettelyyn syyllistyneet yritykset ja henkilöt kirjataan social credit-listaan ja he eivät voi enää hakea mukaan projekteihin sinä vuonna, jolloin rikkomus on tapahtunut. Tiukentunut rangaistusmenettely ja tarkemmin määritelty sääntely ovat osoituksena hallinnon panostamasta erityishuomiosta ja ovat takeena korkeammasta molempien osapuolten oikeudellisesta turvasta hakumenettelyissä.2. Mitkä ovat edellytykset rahoituksen saamiselle?


Suomi-Kiina-innovaatioyhteistyörahoituksen saamisen kriteerit kategorisoidaan pääosin rahoituksen hallitustason perusteella Kiinassa. Yhteistyörahoituksessa on 5 erilaista hakumenettelyä, jotka eroavat hankkeen keston ja toimialojen mukaisesti.

Tässä rahoitushaussa ovat ensisijaisina hakijat Kiinan ja Suomen välisistä tutkimus- ja kehitysyhteistyöhankkeista, jotka toimivat sellaisilla toimialoilla kuten energia (esim. älysähköverkkoteknologia, puhdas teknologia/cleantech sekä resurssi- ja energia-tehokkaat tuotannon prosessit), terveys (kuten data-analyysi, epidemiologia ja muut pandemiaan liittyvät tutkimukset sekä biotiede), kestävä tuotantoteollisuuden uudistaminen sekä älykäs vihreä liikenne (kuten Liikenne palveluna MaaS, älykkäät kaupunkiliikenneratkaisut sekä älykkäät kaupunkiliikennejärjestelmien integraatiot).


Energian alakategoriasta on enimmillään rahoitettavissa 5 hanketta. Muissa kategorioissa enimmäismäärä on 10. Suomalaisten hakijoiden osuus on korkealla tasolla yhteistyöohjelmassa. Business Finlandin tarjoama rahoitus on tarkoitettu suomalaisille yrityksille tai innovaatioyhteistyöprojekteille, joissa on vähintään kolme yritystä ja yksi tai useampi tutkimusjärjestö.

Tässä rahoitushaussa etusijalla ovat innovaatioyhteistyöhankkeet toimialalta vihreä urheilu (esim. vähähiilisten stadionien suunnittelu ja rakentaminen). Sekä urheiluvammoja ja -kuntoutusta, digitaalista urheilua (kuten langaton kehon alueverkko, WBAN) ja älyurheiluvälineitä koskevat hankkeet.


Rahoitettavien hankkeiden enimmäismäärä on 5. Suomalaisten kumppaneiden edellytetään olevan yksittäisiä yrityksiä tai innovaatioyhteistyöprojekteja, joissa on joko kaksi tai useampi suomalaista yritystä taikka kolme tai enemmän suomalaista yritystä (joista vähintään kaksi hakevat Business Finlandin rahoitusta) sekä yksi tai useampi tutkimusjärjestö.

Business Finlandin ja Shanghain tiede- ja teknologiakomission yhteisrahoitus tarjoaa pääomatukea asettaen etusijalle tieto- ja viestintäteknologian, puhtaan teknologian (ts. cleantech) sekä terveyden ja hyvinvoinnin alat.


Rahoitushankkeiden enimmäismäärä on 5 edellyttäen lisäksi, että hakijat ovat Suomessa rekisteröityneitä yksittäisiä yrityksiä.

Tässä hakumenettelyssä rahoituksessa etusijalla ovat sellaiset toimialat kuten uusiutuvan energian tuotanto ja ympäristönsuojelu, lääketiede ja terveys, digitalisaatio ja teollinen uudistaminen (erityisesti kestävät valmistusprosessit). Hakuprosessin toimialat eivät kuitenkaan ole tiukasti rajoittuneita vaan muillekin innovaatiokentille voi olla mahdollista saada rahoitusta.


Lisäksi rahoitusta saavien hankkeiden lukumäärää ei ole tiukasti rajoitettu tässä hakumenettelyssä, sillä myöntämispäätös riippuu ainoastaan hankkeiden laadusta. Haussa mukana olevien kumppaneiden tulee olla yksittäisiä yrityksiä, jotka ovat rekisteröityneet Suomessa.

Tässä hakumenettelyssä etusijalle pääsevät rahoituksessa sellaiset toimialat kuten digitalisaatio, digitaalinen transformaatio, teollinen uudistaminen, terveys ja hyvinvointi, bio- ja kierrätystalous (mukaan lukien cleantech), kestävä energia-ala ja ympäristönsuojelu. Myös muille potentiaalisille innovaatioaloille on mahdollista saada rahoitusta, kunhan siitä on molemmin puolin sovittu rahoituksenmyöntäjien kesken.


Hakuprosessissa rahoitettavien hankkeiden lukumäärää ei ole tiukasti rajoitettu. Rahoituspäätös riippuu ainoastaan hankkeiden laadusta. Hakijakumppaneiden tulee olla Suomessa rekisteröityneitä yksittäisiä yrityksiä.Sivuhuomautus: Kiinan tiede- ja teknologiaministeriön myöntämä rahoituksen enimmäismäärä voi olla ylimmillään 5 miljoonaa yuania (CNY) yhtä hanketta kohden kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sitä vastoin paikallisten hallintoelinten hankkeelle myöntämä rahoitustuki vaihtelee 1-1.5 miljoonan yuanin (CNY) välillä.Hakukelpoisuus


Ylhäällä mainittujen edellytysten lisäksi haussa tulee täyttyä yleiskelpoisuuskriteerit kunkin viiden hakumenettelyn kohdalla. Ne ovat:

  • Hanke-ehdotuksesta tulee käydä ilmi hakijan riittävät resurssit kansainväliseen yhteistyöhön. Erityisesti suomalaisten hakijoiden tapauksessa on hyvin tärkeää olla resursseja ja kykyjä, mitkä tukevat Kiinan markkinoille pääsyä. Teollisten tutkimus- ja kehitysyhteistyöhankkeiden tulee olla erittäin innovoivia laadultaan ja business-orientoituneita.

  • Molempien tutkimus- ja kehitystyöhankkeiden tulee olla erittäin innovatiivisia laadullisesti sekä business-orientoituneita.

  • Hanke-ehdotuksesta tulee ilmetä molempien maiden osapuolten myötävaikutus hankkeeseen. Hankkeen tulisi olla tasapainoinen osallistujien välillä ja merkityksellinen kaikille kumppaniosapuolille.

  • Hankekumppaneiden tulee sopia immateriaalioikeuksista sekä tuotteen tai prosessin kaupallistamista koskevasta strategiasta hyvissä ajoin.3. Kuinka valmistautua rahoitushakemusprosessiin?


Selkeä itsearviointi ja perusteellinen suunnittelu ovat tie Kiinan ja Suomen välisen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhankerahoituksen saamiseen. Viitaten Business Finlandin äskettäisimpään webinaariin, olemme koonneet 5 perusvaihetta tukeaksemme sinua hakemuksen tekemiseen liittyvässä päätöksenteossa.


Vaihe 1: Kerää keskeistä tietoa aiheesta ja huomioi käytännön asiat

Kaikkein tehokkain ja suoraviivaisin tapa kerätä tarpeellinen tieto on lukea läpi kaikki rahoitukseen liittyvät ohjeet. Kannattaa kiinnittää erityishuomiota erilaisiin rahoitusperiaatteisiin ja hakemuksen jättämistä koskeviin yksityiskohtiin kussakin hakumenettelyssä. Sen jälkeen, kun olet muodostanut peruskäsityksen kustakin hausta, pohdi näitä kolmea asiaa ennen kuin päätät, haetko rahoitusta:


1. Tietämys Kiinasta

Ensimmäinen kysymys, mikä sinun tulisi kysyä itseltäsi on, että onko sinulla riittävästi tietoa Kiinan markkinoista ja lainsäädännöstä. Eräs yksinkertainen tapa selvittää asia on tehdä verkossa tietovisoja. Voit esimerkiksi hyödyntää Self-Diagnosis Tool of European SMEs -työkalua, joka löytyy EU SME-keskuksen nettisivuilta. Tietystikään yleisellä tasolla olevat tietovisat eivät aina mätsää liiketoimintasi ainutlaatuisten ominaisuuksien kanssa. Tällaisessa tapauksessa tehokas tapa selvittää asia on konsultoida Kiinan markkinoihin perehtyneitä asiantuntijoita. Esimerkiksi Hohotin konsultteja.


2. Resurssit tutkimus- ja kehitystyön ylläpitämiseksi

Tutkimus- ja kehitysyhteistyöhankkeet kestävät yleensä 2–3 vuotta ja saattavat vaatia yritykseltäsi huomattavia määriä resursseja. Mieti, kykeneekö yrityksesi harjoittamaan samanaikaisesti sekä hanketta että kotimaista liiketoimintaansa. Tämän pohtiminen on ensiarvoisen tärkeää ja se tulee usein laiminlyötyä Pk-yritysten toimesta. Ilman hyvissä ajoin tehtyä perusteellista arviointia päätöksestäsi hakea rahoitusta, pitkän aikavälin liiketoimesi tuottavat pienemmällä todennäköisyydellä voittoa.


3. Hankeohjelman lopputulos

Mikä on se lopputulos, jonka toivot saavuttavasi yhteistyöstä? Mitkä ovat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteesi hankkeelle? Onko tavoitteenasi päästä Kiinan markkinoille vai muuten laajentaa liiketoimintaasi Kiinaan? Onko innovaatioyhteistyön aikeena tuottaa pitkän aikavälin voittoa yrityksellesi sitten kun hankeohjelma päättyy?


Nämä ovat olennaisia kysymyksiä, joita sinun kannattaa kysyä itseltäsi hahmottaessasi hankesuunnitelmaa. Kunnollinen orientoituminen ja perehtyminen aihealueeseen helpottaa huomattavasti valmistautumistasi hakemuksen tekoon ja takaa onnistumisesi saada rahoitusta.


Vaihe 2: Laadi materiaalit hakemusta varten

Valmistautumisaika alkaa heti sen jälkeen, kun olet tehnyt päätöksesi hakea rahoitusta ja asettanut liiketoimintasi päämäärät. Kaikkein perustavanlaatuisin asia valmistautumiseen on laatia alustava hankeidea tai -suunnitelma hankkeen sisällöstä, tavoitteista, resursseista ja budjetista. Erittäin hyvä ajatus olisi myös listata ylös kelpoisuusvaatimuksia, ominaisuuksia ja muita asioita, joita odotat saavuttavasi potentiaaliselta kiinalaiselta yhteistyökumppaniltasi. Tämä voi auttaa sinua myöhemmin sujuvamman ja antoisamman yhteistyön onnistumisessa.


Vaihe 3: Muodosta käsitys mahdollisista IPR-tapauksista

Immateriaalioikeusongelmiin kannattaa kiinnittää erityishuomiota kahdesta syystä:


Ensimmäinen perustavanlaatuinen syy on, että immateriaalioikeuksiin liittyvät ongelmat ovat erittäin merkityksellisiä molemmille osapuolille ja niistä tulisi sopia ennen rahoituksen hakemista. Innovaatioyhteistyöhankkeiden ominaispiirteiden vuoksi rahoitusperiaatteilla saattaa olla vaikutusta immateriaalioikeuksien omistusoikeuksia koskeviin ehtoihin ja oikeuksien käyttöön. Niiden mukaisesti sinun on valmisteltava selkeät käyttöehdot sekä ehdot jo olemassa olevista immateriaalioikeuksien omistusoikeuksista ja innovaatioyhteistyöhankkeen luomista uusista immateriaalioikeuksista.


Toinen syy on, että Kiinan lainsäädäntö immateriaalioikeuksista eroaa eurooppalaisesta sääntelystä ja sillä on ihan omaa laatuaan oleva sääntelykehikko datan käytöstä. Kun olet tietoinen näistä eroista, sinulla on paremmat edellytykset suojata immateriaalioikeuksiasi ja tutkimus- ja kehitysyhteistyöhankkeitasi. Varmistathan, että olet käynyt läpi kaikki merkitykselliset Kiinan säännökset immateriaalioikeuksista. Mikäli jokin asia sinua jää askarruttamaan, kannattaa konsultoida lakiasiantuntijaa matalalla kynnyksellä.


Vaihe 4: Löydä hankekumppani

Matchmaking-tapahtumat ovat yksi tapa lähestyä, tavata ja löytää potentiaalisia yhteistyökumppaneita, joilla on samanlainen palava into ryhtyä innovaatioyhteistyöhön. Tapahtumat takaavat suuremman todennäköisyyden sopivan kumppanin löytämiseksi. Korkean tason yhteistyö voi edesauttaa sinua tehostamaan yrityksesi myynninedistämisponnisteluja ja toimii erinomaisena osoituksena imagosta kansainvälisenä yrityksenä.


Tietysti on olemassa muitakin keinoja löytää hankekumppaneita yhteishaun matchmaking-tapahtumaan osallistumisen lisäksi. Voit löytää myös kumppanin etsimällä ja hakemalla niitä yleisesti LinkedIn ryhmistä (esim. Finland China Business Club ja Oulu’s Business Network for Chinese Market), omien verkostojesi kautta saatujen suositusten avulla, käymällä toimialakohtaisissa konferensseissa tai liittymällä asianmukaiseen toimialajärjestöön (kuten The Chinese Association of Science and Technology in Finland) ja julkiseen sektoriin liittyvien verkostoitumisfoorumien kautta kuten TeamFinland ja FinnCham (FinnCham Hong Kong, Finnish Business Council in Beijing, Finnish Business Council in Shanghai, and Finnish Business Council Guangdong). Nämä kaikki tarjoavat lisäresursseja yhteyden ja kumppanuuden muodostamiseen.


Sitten kun olet löytänyt vaatimuksiesi täyttävän yhteistyökumppanin, voitte aloittaa laatimaan yhteistyöhankkeenne suunnitelmia ja tavoitteita. Varmistathan, että keskustelette kaikista olennaista yksityiskohdista kumppanisi kanssa ja että otatte huomioon sellaiset sopimukset, jotka olet aikaisemmin laatinut itseäsi varten (erityisesti sen osalta miten yllä mainitut immateriaalioikeusongelmat voivat vaikuttaa yritykseesi). Kun olette päässeet yhteisymmärrykseen ja läpikäyneet yksityiskohdat, voitte aloittaa hakemuksen jättämistä koskevat valmistelut.


Vaihe 5: Jätä hakemus

Merkitse paperille takaraja ja listattu hakuvaihe. Molempien hakijoiden tulee tehdä kunkin erikseen hakemus oman kotimaansa rahoitusjärjestölle eli vaaditaan molempien osapuolten hakemukset. Suomalaisten yritysten pitää lähettää hakemus Business Finlandin hakujärjestelmän kautta. Lisäksi molempien osapuolten on täytettävä kahden maan välinen yhteistyölomake, joka on hakukohtainen.


Huomaa, että sellaisissa rahoitushauissa, jotka ovat kaksivaiheisia, prosessi on hieman erilainen. Ensimmäisessä vaiheessa, hakemus ideasta on jätettävä Business Finlandille suojatun sähköpostin kautta sisältäen hakukohtaisen tunnisteen. Kun molemmat osapuolet Kiinasta ja Suomesta ovat vieneet hakuarvioinnin päätökseen, valitut hakijat voivat edetä seuraavaan vaiheeseen ja lähettää lopullisen hakemuksen Business Finlandin hakujärjestelmän kautta.4. Keskeiset asiat


Kiina-Suomi-innovaatioyhteistyörahoitushaut ovat asianomainen rahoituksellinen kannustin kahden valtion väliselle yhteistyölle sekä ponnahduslauta sellaisille toimijoille, joilla on katse Kiinan markkinoille päin. Tämä blogikirjoitus tarjoaa sinulle yleiskatsauksen saatavilla olevista yhteistyörahoitusvaihtoehdoista ja tietoa hakemuksen tekoon liittyen. Lisää tietoa aiheesta löydät Business Finlandin verkkosivuilta.


Hohot Consulting tukee sinua yhteistyökumppanin löytämisessä, tarjoaa asiantuntemusta immateriaalioikeudellisesta lainsäädännöstä ja Kiinan markkinoista, auttaa sinua hakemusten laatimisessa sekä neuvotteluissa kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Mikäli tarvitset apua edellä mainittujen asioiden hoitamisessa tai jos kielimuuri hankaloittaa hakemuksen tekoa, suosittelemme olemaan yhteydessä meihin. Autamme sinua mielellämme!


18 katselukertaa0 kommenttia

Comments


Hohot Uutiskirje

Business-maailman ajankohtaiset asiat ja tapahtumat, koulutusmateriaalit sekä Hohot Consulting Oy:n uutiset tukemaan yrityksesi menestymistä Kiinassa.

Kiitokset tilauksestasi!

Panostamme yksityisyytesi suojaamiseen. Hohot Consulting Oy noudattaa tarkasti Euroopan Unionin GDPR-asetusta. Käytämme yhteystietojasi vain asianmukaisen sisällön toimittamiseksi, emmekä koskaan jaa yhteystietojasi ulkopuolisten tahojen kanssa. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

bottom of page