top of page
Etsi
 • Writer's pictureZara Kukkamaa

21 vapaakauppavyöhykettä, jotka tulisi olla tiedossa ennen Kiinan markkinoille tuloa


Ota haltuun tietämyksesi Kiinan vapaakauppavyöhykkeistä tämän artikkelin avulla, jotta voit valita sopivan markkinoilletulosijainnin yrityksellesi.Kirjoittaneet Harini Nanayakkara & Zara Kukkamaa


Kiinan alue kartalla


Kiinan vapaakauppavyöhykkeen määritelmä


Kiinan vapaakauppavyöhykkeet (tunnetaan myös nimellä FTZs) ovat eräänlaisia erityistaloudellisia vyöhykkeitä. Tarkemmin ilmaistuna ne ovat valikoituja maantieteellisiä alueita ympäri Kiinaa, joissa hyödykkeitä voidaan tuoda maahan, varastoida, käsitellä, valmistaa, tai konfiguroida ja viedä maasta tiukkojen tullimääräysten mukaisesti ja normaalisti myös verovapaasti. Yleensä suurin osa Kiinan vapaakauppavyöhykkeistä sijoittuu suurten satamien ja lentokenttien läheisyyteen, joissa tapahtuu paljon kaupallista toimintaa.Mitä hyötyä vapaakauppavyöhykkeistä on?


Vapaakauppavyöhykkeiden tullessa kansainväliset yritykset ja järjestöt alkoivat asettautua niihin huomatessaan niihin sijoittautumisen helpottavan huomattavasti Kiinan markkinoille pääsyä. Esimerkiksi, vyöhykkeiden ulkopuolella voit joutua kokemaan Kiinan tullista aiheutuvia pieniä häiriöitä tai tuontitulleista aiheutuvia ylimääräisiä kuluja, kun varastoit, käsittelet, tuotat ja jälleenviet kauppatavaroita Kiinassa. Joitain yleisluonteisia hyötyjä ovat:

 • Yhtiöveroprosentit ovat alhaisemmat

 • Tuontiverovapautukset siihen saakka, kunnes tavarat ovat kuljetettu pois varastoista

 • Ilmaiset valuuttojen muuntokurssit (ei maksuja merkittävien valuuttojen muuntamisesta)

 • Nopeat tulliselvitykset

 • Valinnanvara useisiin erilaisiin kuljetus-, nouto- ja logistiikkapalveluntarjoajiin, jotka kaikki ovat läheltä saatavissa

 • Nopeammin käsiteltävät ALV-palautukset


Vapaakauppavyöhykkeille on ominaista toimia apumekanismina sellaisille maahantuojille, jotka harjoittavat varhaisessa vaiheessa liiketoimintaa Kiinassa tai jotka muutoin tavoittelevat pääsyä Kiinan markkinoille. Kukin yksittäinen vapaakauppavyöhyke harjoittaa sille ominaista vyöhykepolitiikkaa. Sen seurauksena potentiaaliset sijoittajat päätyvät tutkimaan useita erilaisia lisätekijöitä määrittääkseen sen, että mihin kannattaisi sijoittaa. Siinä missä suurin osa vapaakauppavyöhykkeistä ovat toisiinsa kytköksissä näppärien kuljetusyhteyksien kautta, niistä kaikki eivät sijaitse lähellä mitään merkittävää kaupallisesti aktiivista aluetta taikka asuinaluetta.


Siitä huolimatta, että kaikki vapaakauppavyöhykkeet hyödyttäisivät sijoittajia, joilla on tukkumyyntiverkostot muualle Kiinaan tai vientiä muihin maihin, joidenkin julkisten sidosryhmien vuorovaikutusta tarvitsevien yritysten on valittava silti sijaintinsa huolellisesti.


Kiinan valtio on yleensä ollut vapaakauppavyöhykkeiden perustamisen ja niihin liittyvien hallinnollisten toimenpiteiden takana. Toiminta käsittää muun muassa tavaravirtojen valvomisen, tullin ja Kiinan tarkastus- ja karanteenipalveluiden (China Inspection and Quarantine Services) suorittamat tuontitavaroiden rekisteröinnit sekä tuontitavaroiden kokonaislaatuun myötävaikuttavat toimenpiteet. Näiden toimien toteutusten tarkoituksena on suojella kiinalaisia kuluttajia ja estää laitonta maahantuontia.Katsaus Kiinan 21 vapaakauppavyöhykkeeseen


Hohot-tiimi on koonnut yhteenvedon 21 vapaakauppavyöhykkeestä Kiinassa sisältäen korkean tason tietoa sijainneista ja keskittyneistä toimialoista:Tämä on Manner-Kiinan ensimmäinen vapaakauppavyöhyke, joka käsittää 3 Pudongin seudulla sijaitsevaa vapaakauppavyöhykettä:

 • Waigaoqiaon vapaakaupan logistiikkapuisto: Waigaoqiaon vapaakauppa-alue on Kiinan ensimmäinen vapaa-alue sekä ensimmäinen valtion tason tuontivientikauppaa edistävä ja innovaatiota demonstroiva alue. Sen kaupallinen toiminta käsittää muuan muassa vapaan kaupankäynnin, vientiteollisuuden sekä tullihyödykkeiden kaupan ja esillepanon.

 • Yangshanin sataman vapaakauppa-alue: ​​Yangshanin vapaakauppasatama toimii ensisijaisena rahdinkuljetusharjoittajana kansainvälisten merenkulkupalveluiden laajentumiselle Shanghain laajalla pilottialueella.

 • Pudongin lentokentän laaja vapaakauppa-alue: Vapaa logistiikka-alue ja lentokentän läntinen rahtialue on yhdistetty Pudongin lentokentän vapaakauppa-alueeksi. Sen hyödyt tulevat siitä, että se on yhdistynyt lentoliikenteen keskus Aasia-Tyynenmeren alueelle ja toimii koekenttänä Shanghain kasvavalle lentokenttien palvelualan sektorille.

Kansainvälinen kauppa ja finanssiala ovat kaksi merkittävää toimialaa Shanghain vapaakauppavyöhykkeellä.
Tällä kauppavyöhykkeellä on kaksi fokusoitua toimialaa – kansainvälinen kauppa ja finanssiala. Edellä mainitun vyöhykkeen tavoin se käsittää kolme alavapaakauppa-aluetta: Guangzhou (Nanshan alue, uudisalue ja satama), Shenzhen (Qianhain alue, kehitysalue) ja Zhuhai (Hengqinin alue, uudisalue).


Guangdongin vapaakauppavyöhykkeen kehittämistavoitteet ovat:

 • luoda kansainvälinen, markkinaorientoitunut ja säännelty liiketoimintaympäristö, joka perustuu kolmesta viiteen vuoteen kestäviin pilottiuudistuksiin;

 • kehittää uudenlainen ja avoin talousjärjestelmä;

 • syventää Guangdongin ja Hong Kongin välistä yhteistyötä;

 • mahdollistaa uudenlaisia kilpailuetuja kansainvälisestä kaupallisesta yhteistyöstä;

 • luoda vapaakauppapuisto, jonka sääntely-ympäristö vastaa korkeatasoisia kansainvälisiä standardeja ja tarjoaa helpotusta sijoitustoimintaan ja kaupankäyntiin.
Yksi Tianjinin vapaakauppavyöhykkeen päätavoitteista on tuoda koordinoitua kehitystä Pekingin, Tianjinin ja Hebein maakunnille. Tämä vapaakauppavyöhyke sisältää kolme ala-aluetta, jotka ovat listattuina alle niiden fokusoitune sektoreineen:

 • Tianjinin lentokentän talousalue: Korkeatasoinen valmistusteollisuus, lentokoneteollisuus, ilmailu, laitevalmistus, IT, tutkimus- ja kehitystyö, design-teollisuus ja lentologistiikka ovat keskeisiä vapaakauppa-alueen toimialoja Tianjinin lentokentän talousalueella.

 • Tianjin-Dongjiangin sataman vapaakauppa-alue: Kuljetuslogistiikka, kansainvälinen kauppa ja rahoitusleasing ovat keskeisiä toimialoja Tianjin-Dongjiangin vapaakauppa-alueella.

 • Tianjin-Binhain uudisalueen liikekeskusta: Finanssipalvelut ja kaupankäynti ovat keskeisiä vapaakauppa-alueen toimialoja Tianjinin Binhain uudisalueen liikekeskustassa.
Fujianin vapaakauppavyöhykkeen keskiössä ovat kansainvälinen kaupankäynti finanssiteollisuus. Vyöhykkeen tavoitteena on edistää tavaroiden, palveluiden, pääoman ja ihmisten vapaata liikkuvuutta sekä vahvistaa Fujianin maakunnan siteitä Taiwaniin. Vyöhykkeen kolme ala-aluetta ovat:

 • Fuzhou: Fuzhoun vapaakauppa-alue pitää johtoasemaa Taiwanin kanssa käytävän sijoitustoiminnan ja kaupankäynnin edistämisessä. Alueella keskitytään kehittyneen valmisteollisuuden kehittämiseen.

 • Xiamen: Xiamenin alue Fujianin vapaakauppavyöhykkeellä käsittää Kaakkois-Kiinan Haicangin satama-alueen sekä Taiwanin ja Manner-Kiinan välisen kauppakeskuksen ydinalue. Vapaakauppa-alueena se on edelläkävijä Kiinassa siltä osin, että siellä yhdistyvät maa-aluiden ja merisatamien, lentokenttien, risteilyalusten kotisatamien kehitystoiminta.

 • Pingtan: Fujianin vapaakauppavyöhykkeen Pingtanin alueella paneudutaan edistämään suhteita Taiwaniin sekä pyritään houkuttelemaan saarelle ulkomaan vierailijoita. Siellä on käytössä joustavampi käytäntöjä kaupankäynnin, pääoman, ihmisten liikkuvuuden ja sijoitusvaihdannan helpottamiseksi.
Chongqingin vapaakauppavyöhyke perustettiin vuonna 2017 tarkoituksena edistää alueen tekemistä läntisen Kiinan strategiseksi keskukseksi. Alue käsittää kolme osaa ja niiden keskeiset toimialat ovat:

 • Liangjiangin uudisalue: Uusien teknologioiden ja bioteknologioiden alat;

 • Xiyong: Mikroelektroniikka, huipputeknologia ja bioteknologia;

 • Guoyangin satama: Logistiikka, kaupankäynti, uusien teknologioiden alat ja bioteknologia.
 • Chengdu: IT ja viestintä, logistiikka, ajoneuvojen maahantuonti, finanssipalvelut, korkeatason valmistusteollisuus, huipputeknologian alat, lentoliikenteeseen liittyvä ekonomia ja satamapalvelut ovat keskeisiä toimialoja Chengdun vapaakauppa-alueella.
 • Xi’an: Korkeatason valmisteollisuus, lentologistiikka, kaupankäynti, finanssipalvelut, turismi, näyttelypalvelut ja sähköinen kaupankäynti ovat keskeisiä toimialoja Xi’anin vapaakauppa-alueella.

 • Xianyang: Maataloustieteet ja -teknologia ovat keskeisiä toimialoja Xianyangin vapaakauppa-alueella.
 • Zhengzhou: kehittyneiden valmistusteollisuuden alojen, kuten korkeatasoisen laite- ja autotuotannon sekä biolääketieteen, kehittäminen. Alueella tuetaan myös erilaisia huippuluokan palveluita kuten logistiikkaa, sähköistä kaupankäyntiä, finanssipalveluita, palveluiden ulkoistamistoimintaa, designalaa ja kauppakonferenssit. Nämä ovat keskeisiä toimialoja Zhengzhoun vapaakauppa-alueella.

 • Kaifeng: Palveluiden ulkoistamistoiminta, terveysmatkailu, turismi, kulttuurialan kaupankäynti, designala, taidekauppa, logistiikkalaitteiden valmistusteollisuus, maatalouden jalostusteollisuus ja muut kaupankäyntiin liittyvät alat ovat keskeisiä toimialoja Kaifengin vapaakauppa-alueella.

 • Luoyang: Korkeatasoinen valmistusteollisuus kuten laitevalmistus, robotiikka ja innovatiiviset materiaaleja koskeva toiminta, tutkimus- ja kehitystyö, design-ala, sähköinen kaupankäynti, palveluiden ulkoistamistoiminta, turismi, kulttuuri- ja luovien alojen teollisuudet, kulttuurialan kaupankäynti ja näyttelyt alat ovat keskeisiä toimialoja Luoyangin vapaakauppa-alueella..
 • Ningbo: Kansainvälinen petrokemian ja merenkulun keskus nestemäiselle irtotavaran kaupalle. Öljyyn ja kaasuun liittyvät alat ovat keskeisiä toimialoja Ningbon vapaakauppa-alueella.

 • Hangzhou: Tekoäly, fintech-ala, biotieteet, sähköinen kaupankäynti ja korkeatasoinen valmistusteollisuus ovat keskeisiä toimialoja Hangzhoun vapaakauppa-alueella.

 • Jinyi: hyödykekaupankäynti, logistiikka ja valmistusteollisuus ovat keskeisiä toimialoja Jinyin vapaakauppa-alueella.
 • Wuhan: Kansainvälinen kaupankäynti, finanssipalvelut, logistiikka, tutkimus- ja kehitystyö, designala ja kehittyvät teollisuudenalat kuten, mutta ei pelkästään rajoittuen, optoelektroniikka, kehittynyt valmistusteollisuus ja biolääketiede. Edellä mainitut alat ovat keskeisiä toimialoja Wuhanin vapaakauppa-alueella.

 • Yichang: Kulttuurialan turismi, biolääketiede, tutkimus- ja kehitystyö, kuljetuslogistiikka, laitevalmistus ja huipputeknologian teollisuusalat ovat keskeisiä toimialoja Yichangin vapaakauppa-alueella.

 • Xiangyang: Korkeatasoinen laitevalmistus, uuden energian ajoneuvoteollisuus, logistiikka, kaupankäynti, tuote-esittely, sähköinen kaupankäynti, big data, pilvipalvelut ja muut palvelut ovat keskeisiä toimialoja Xiangyangin vapaakauppa-alueella.
 • Dalian: Satama- ja kuljetuslogistiikka, finanssialan kaupankäynti, kehittynyt laitevalmistus, huippu- ja uudet teknologian alat, kierrätystalous, kuljetuspalvelut ja muut teollisuuden alat ovat keskeisiä toimialoja Dalianin vapaakauppa-alueella.

 • Shenyang: Kehittynyt valmistusteollisuus, autoajoneuvojen ja autojen komponenttiteollisuudet, ilmailuvarusteteollisuus sekä modernit finanssi-, tiede-, teknologia- ja logistiikka-alojen palvelut ovat keskeisiä toimialoja Shenyangin vapaakauppa-alueella.

 • Yingkou: Palvelut, kaupankäynti, logistiikka, rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti, finanssiala, strategiset kehittyvät teollisuuden alat, informaatioteknologia ja korkeatasoinen laitevalmistus ovat keskeisiä toimialoja Yingkoun vapaakauppa-alueella.
Hainanin FTZ-kehityssuunnitelman mukaisesti Hainanin vapaakauppa-alue tulee olemaan yksi seudun avoimimmista ja kansainvälistyneimmistä alueista. Tarkemmin ilmaistuna se merkitsee sitä, että alue tulee olemaan kaupankäynti- ja sijoitustoimintamyönteinen, sääntelyyn liittyviä puitteita tullaan kehittämään sekä vahvaa finanssipalveluteollisuutta, näytteillepanon tuvallisuutta ja tehokasta valvontaa ylläpidetään. Lisäksi alueella tehdään myötävaikuttavia toimenpiteitä paremman ekologisen ympäristön puolesta, joilla tulee olemaan myös merkittävää vaikutusta naapuriseutuihin. Hainanissa on yksi vapaakauppa-alue.

 • Hainanin saari/maakunta: Pääkaupunki: Haikou. Kansainvälinen kauppa ja finanssiala ovat kaksi tärkeää toimialaa Hainanin vapaakauppa-alueella.
 • Suzhou: Kaupankäynti ja sijoitustoiminta, hallinnolliset palvelut, oikeusjärjestelmät, ilmailu ja biolääketiede ovat keskeisiä toimialoja Suzhoun vapaakauppa-alueella.

 • Nanjing: Puolijohdeteollisuus, bio- ja terveysteollisuudet, tekoäly, IT, ja finanssiala ovat keskeisiä toimialoja Nanjingin vapaakauppa-alueella.

 • Lianyungang: kehittynyt valmistusteollisuus kuten biolääketiede, uusia materiaaleja koskevat alat, uusi energia ja korkeatasoinen laiteteollisuus, logistiikka, rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti, teknologiapalvelut, finanssipalvelut, terveydenhuolto, vapaa-aika, turismi, yritystoiminnan tukeminen, big data, satama- ja kuljetuslogistiikka, jakelu ja jälleenlastaaminen, varastointi, satamatoiminta, kaupankäynti ja tukipalvelut ovat keskeisiä toimialoja Lianyungangin vapaakauppa-alueella.
 • Qingdaon sataman vapaakauppa-alue: Meriteollisuus, ulkomaan kauppa, kuljetuslogistiikka, finanssipalvelut, kehittynyt valmistusteollisuus, vaihtomarkkinat ja tullitoiminta ovat keskeisiä toimialoja Qingdaon vapaakauppa-alueella.

 • Jinan: Tekoäly, teolliset finanssipalvelut, terveydenhuolto ja vanhustenhoito, turismi ja IT ovat keskeisiä toimialoja Jinanin vapaakauppa-alueella.

 • Yantai: Korkeatasoinen valmistusteollisuus, uusia materiaaleja koskevat toimialat, IT, vihreä teknologia ja biolääketiede ovat keskeisiä toimialoja Yantain vapaakauppa-alueella.
 • Xionganin alue: IT, biotieteet, sähköinen kaupankäynti, bioteknologia ja huipputeknologiaan liittyvät alat ovat keskeisiä toimialoja Xionganin vapaakauppa-alueella.

 • Zhengdingin alue: Lentokenttäekonomia, biolääketiede, logistiikka, korkeatasoinen laitevalmistus ja lentokoneteollisuus ovat keskeisiä toimialoja Zhengdingin vapaakauppa-alueella.

 • Caofeidianin satama-alue: kansainvälinen hyödykekaupankäynti, satama- ja kuljetuspalvelut, energian varastointi ja jakelu ja korkeatasoinen laitevalmistus ovat keskeisiä toimialoja Caofeidianin sataman vapaakauppa-alueella.

 • Daxingin lentokenttäalue: Lentologistiikka, lentoteknologia ja finanssi-leasing ovat keskeisiä toimialoja Daxingin lentokentän vapaakauppa-alueella.
 • Harbin: Seuraavan sukupolven IT, uusia materiaaleja koskevat alat, korkeatasoinen laiteteollisuus, biolääketiede, teknologiaan perustuvat palvelut, finanssipalvelut ja turismi ovat keskeisiä toimialoja Harbinin vapaakauppa-alueella.

 • Heihe: Rajat ylittävä energialähdeteollisuus, elintarvikeviljely, kaupankäynti, logistiikka, turismi, terveydenhuolto ja finanssipalvelut ovat keskeisiä toimialoja Heihen vapaakauppa-alueella.

 • Suifenghe: Materiaalien kuten puutavaran, viljojen ja puhtaan energian tuontikäsittely sekä finanssipalvelut ja logistiikka ovat keskeisiä toimialoja Suifenghen vapaakauppa-alueella.
 • Nanning: Finanssipalvelut, logistiikka, digitaaliset palvelut, kulttuuri ja media, ja uudet valmistusteollisuuden alat ovat keskeisiä toimialoja Nanningin vapaakauppa-alueella.

 • Qinzhoun satama: Satamalogistiikka, kansainvälinen kauppa, ”vihreä” kemikaaliteollisuus, uusi energiakäyttöisten ajoneuvojen varaosateollisuus, elektroniikka ja biolääketiede ovat keskeisiä toimialoja Qinzhoun sataman vapaakauppa-alueella.

 • Chongzuo: Kansainvälinen kauppa, logistiikka, finanssipalvelut ja turismi ovat keskeisiä toimialoja Chongzuon vapaakauppa-alueella.
 • Kunmingin FTZ: Korkeatasoinen valmistusteollisuus, lentologistiikka, maantalous, biolääketiede ja terveys, IT, ruoka- ja juomateollisuus, kulutustavaroiden valmistus, turismi, logistiikka, uusia materiaaleja koskevat palvelut ja kehittynyt laitevalmistus ovat keskeisiä toimialoja Kunmingin vapaakauppa-alueella.

 • Dehong: Vienti- ja tuontitavarateollisuudet, rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti, logistiikka, ”vihreä” elintarvikejalostus, turismi, lääketieteelliset ja finanssipalvelut ovat keskeisiä toimialoja Dehongin vapaakauppa-alueella.

 • Honghe: Vienti- ja tuontitavarateollisuudet, rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti, logistiikka, turismi, lääketieteelliset ja finanssipalvelut ovat keskeisiä toimialoja Honghen vapaakauppa-alueella.
Pekingin vapaakauppavyöhykkeen tavoitteena on luoda luovia instituutioita, joita voidaan tukea täyttämään keskushallinnon tavoitteita Pekingin, Tianjinin ja Hebein innovaatiovetoisen ja koordinoidun kasvun edistämiseksi. Alueen tarkoituksena on myös perustaa alueesta maailmanlaajuinen teknologian innovaatiokeskus, pilottialue laajempialaisen palvelusektorin vapauttamiseksi sekä kokeilualue digitaalitaloudelle. Tarkoitus on lisäksi luoda huipputason ”avautumisalusta” Pekinginin, Tianjinin ja Hebein maakunnille.

 • Peking: Innovaatio, fintech ja palvelut ovat keskeisiä toimialoja Pekingin vapaakauppa-alueella.
 • Hefei: Integroidut piirit, tekoäly, fintech ja rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti ovat keskeisiä toimialoja Hefein vapaakauppa-alueella.

 • Wuhu: Älypuhelinlaitteet, lentokoneteollisuus, robotiikka ja kuljetus ovat keskeisiä toimialoja Wuhun vapaakauppa-alueella.

 • Bengbu: Piipohjaiset materiaalit, vihreä teknologia ja vihreä energia ovat keskeisiä toimialoja Bengbun vapaakauppa-alueella.
Jangtse-joen talousvyöhykkeen ja rannikkoseudun talousvyöhykkeen risteyksessä sijaitseva Hunanin pilottivapaakauppa-alue pyrkii muuttamaan Keski-Kiinasta tuotantovoimaisen alueen. Tämä alue tunnetaan myös sen syvällisestä kaupallisesta yhteistyöstä Afrikan kanssa – uusi liikkeellepaneva voima Kiinan sisämaan alueiden avaamiselle. Tämä vapaa-alue sisältää kolme aluetta:

 • Changsha: Vapaakauppavyöhykkeen Changshan alue on viime aikoina antanut alueen kehitykselle uutta sysäystä sen lisäksi, että se on toiminut pilottialueena Kiinan kansallisen avautumisohjelman toteuttamisessa. Osana vapaakauppavyöhykettä Changshan alue toteuttaa suunnitelmaa suuremmalla avautumisella aloitteiden kautta, joilla luodaan teollisia klustereita, edistetään institutionaalisia innovaatioita ja parannetaan liiketoimintaympäristöä.

 • Yueyang: Yueyangin vapaakauppa-alueen tavoitteena on luoda integroitu kuljetus- ja logistiikkakeskus Jangtse-joen keskijuoksualueelle ja demonstraatiovyöhyke sisämaan satamaekonomialle. Alueella keskitytään kasvaviin toimialoihin kuljetus- ja logistiikka-aloilla, sähköiseen kaupankäyntiin ja uuden sukupolven tietoteknologiaan.

 • Chenzhou: Chenzhoun vapaakauppa-alueen tavoitteena on luoda demonstraatiovyöhyke Hunanin, Guangdongin, Hong Kongin ja Macaon välisen yhteistyön edistämiseksi sekä alusta teolliselle ja sisämaan kaupankäyntimenettelyjen muutokselle ja parantamiselle.


Tekoälyä koskeva valmistusteollisuus, kvanttiteknologia, uusiutuva energia ja vihreä teknologia ovat tavanomaisia toimialoja Changshan, Yueyangin ja Chenzhoun vapaakauppa-alueilla.Lopuksi:


Kullakin vyöhykkeellä on oma painopisteensä, mikä mahdollistaa erilaisten hyötyjen tarjoamisen yrityksille alueelle saavuttaessa. Toisinaan yhdeltä alueelta aiemmin löydetyt hyödyt saattavat muuttua prioriteettien muuttuessa. One Belt One Road (OBOR) -hankkeen laajentumisen myötä vapaakauppa-alueet (FTZ) tulevat entistä tärkeimmiksi Kiinan pitkän aikavälin kehitykselle ja kansainvälisille sijoittajille. 

Hohot Consulting Oy tukee sinua yritysasioissasi jo varhaisessa vaiheessa Kiinan markkinoille valmistautuessasi. Meillä on vahvaa asiantuntemusta sekä kansainvälisistä markkinoista että Kiinan markkinoita koskevista käytänteistä, joten autamme yritystäsi mielellämme menestymään Kiinassa. Lisätietoa meistä löydät tästä linkistä.

5 katselukertaa0 kommenttia

Comentarios


Hohot Uutiskirje

Business-maailman ajankohtaiset asiat ja tapahtumat, koulutusmateriaalit sekä Hohot Consulting Oy:n uutiset tukemaan yrityksesi menestymistä Kiinassa.

Kiitokset tilauksestasi!

Panostamme yksityisyytesi suojaamiseen. Hohot Consulting Oy noudattaa tarkasti Euroopan Unionin GDPR-asetusta. Käytämme yhteystietojasi vain asianmukaisen sisällön toimittamiseksi, emmekä koskaan jaa yhteystietojasi ulkopuolisten tahojen kanssa. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

bottom of page